Allrounder is niet verantwoordelijk voor reacties van bezoekers op deze site. Wel behouden wij ons het recht voor om reacties te weigeren. Dit blog bevat links naar andere sites / blogs die beheerd worden door derden. Deze zijn bedoeld als ondersteuning van het betreffende artikel. Allrounder is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud van andere sites of producten of diensten die daar worden aangeboden.

Ondanks dat wij de grootst mogelijke moeite betrachten om de informatie op deze site zo correct mogelijk weer te geven, kan Allrounder niet instaan voor de juistheid of volledigheid ervan. Allrounder is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het gebruik van deze website, of voor schade, direct of indirect, voortvloeiend uit het gebruik van de informatie hierop.